Friday, 25 November 2011

Pendidikan Seni Visual

RANCANGAN  PELAJARAN  HARIAN  PENDIDIKAN  SENI  VISUAL
Tarikh:16 -11-2011 ( Rabu )
Mata Pelajaran: Pendidikan Seni Visual
Tahun:2A
Bilangan Murid: 50 orang
Masa: 1.30pm – 2.30pm
Bidang Kegiatan: Membentuk dan membuat binaan
Jenis Kegiatan: Membuat binaan - Stabail
Tema: Ikan
Tajuk: Ikan Kesukaan saya
Pengetahuan Sedia Ada: Murid-murid pernah belajar mobail.
Hasil Pembelajaran: 1. Menyebutkan jenis-jenis ikan.

                                 2. Melakar dan mewarna ikan yang dilukis.

         3. Melekatkan gambar ikan pada penyedut minuman.
Objektif Eksplisif:  1. Menyebutkan jenis ikan dengan betul.
                    2. Menggunakan alat dan bahan yang sesuai untuk membuat stabail.
                                3. Melekatkan gambar ikan pada penyedut minuman dengan betul .
Penggabungjalinan: Matematik, Muzik.
Kemahiran Berfikir: Menjana Idea, Membanding beza
Strategi: Menerang, Tunjuk Cara
Penerapan Nilai: Kerjasama, kebersihan dan kekemasan.
Alat Dan Bahan: Kertas warna, kad manila, gunting, gam, surat khabar, penyedut minuman.
Bahan Bantu Mengajar: Kad teka-teki, contoh stabail, produk yang dihasilkan,  
                                       carta, lampiran kerja guru.
Bahan Bantu belajar: Resos-resos, lampiran kerja murid

Langkah
Isi Kandungan
Aktiviti P&P
BBM
Catatan
Set Induksi
( 5 minit )
- Pertandingan teka-
   teki

Jawapan: Ikan
1. Guru membahagikan
    kelas kepada6 kumpulan.

2. Murid membentuk 6
    kumpulan.

3. Guru memberikan setiap
    kumpulan satu sampul surat
    yang mengandungi kad teka-
    teki.

4. Guru meminta murid
     menyiapkan teka-teki.

5. Murid –murid menjalankan
    aktiviti dan menjawab jawapan
    teka-teki.

6. Guru menjalankan sesi soal
    jawab:-
a) Apakah jawapan teka-
    teki?
    Ikan.

b) Apakah ikan kesukaaan
    kamu?
     Ikan emas, ikan
     kelisa.

c) Apakah yang akan kita
    buat hari ini?
    Ikan Kesukaan Saya.
- kad teka-
   teki
- sampul surat
KBKK: Menjana Idea
Gabungjalin: Muzik


Langkah 1
( 15 minit )
1. Pengenalan
2. Mencari dan
    berkongsi maklumat.

Isi Penting:

1. Jenis corak

2. Contoh motif
    organik dan geometri

3. Maksud stabail

4. Contoh ikan
Aras 1:
- Menyebutkan jenis-
  jenis ikan3. Menerangkan
langkah-langkah 
dengan
menggunakan carta.
4. Tunjuk cara.
1.1 Guru memperkenalkan tajuk
      kepada murid.

1.2 Guru menunjukkan beberapa
      contoh stabail.

1.3 Murid mendengar dan melihat BBM
      yang ditunjukkan.

2.1 Guru membahagikan murid kepada
      4 kumpulan.

2.2 Murid bergerak ke stesen.

2.3 Guru memberi tugasan mencari dan
      berkongsi maklumat pada lampiran
      kerja dan menggunakan resos yang
      disediakan di setiap stesen.

2.4 Murid menggunakan resos dan
      menjalankan tugasan.

2.5 Guru meminta wakil dari setiap
      kumpulan membaca jawapan
      lampiran kerja dan murid mencatat
      jawapan di lampiran kerja yang  
      berkenaan.

3.1 Guru menunjukkan carta langkah di
      hadapan kelas dan meminta murid
      membaca secara individu atau
      kumpulan.

3.2 Murid- murid memerhatikan BBM
      guru.

3.3 Guru menerangkan langkah-langkah
      yang terdapat di dalam carta
      tersebut.

3.4 Murid-murid mendengar langkah-
      langkah yang diterangkan oleh guru.

4.1 Guru mendemonstrasikan cara
       membuat stabail.

4.2 Murid melihat tunjuk cara guru
      dengan teliti,


STESEN A
RESOS A
-Kumpulan 1 ( Bahan fotostat
   - Jenis corak )

STESEN B
RESOS B
-Kumpulan 2
( Bahan fotostat
  - Rupa Geometri
dan Organik )

STESEN C
RESOS C
-Kumpulan 3
( Carta maksud  
   stabil)  

STESEN D
RESOS D
- Kumpulan 4
( Bahan fotostat
  -Contoh ikan)Carta Langkah- Pensel warna

- Gunting

- Gam

- Kertas


Langkah 2
( 30 minit )
Aktiviti penghasilan produk


Aras 2
- Menghasilkan ikan
  stabail.

Aras 3
- Melekatkan gambar
  ikan pada penyedut
  minuman.
1. Guru meminta murid
    membentuk kumpulan
     kerja dan mengeluarkan
     alat dan bahan.

2. Murid mendengar dan
    mengikut arahan yang 
    diberikan.

3. Guru meminta murid-murid
    melakar dan mewarna ikan
    yang dilukis.

4. Murid melakar dan
    mewarna gambar ikan   
    di atas kertas .

5. Guru meminta murid
    mengguntingkan gambar
    ikan tersebut dan
    melekatkan ke atas
    penyedut minuman dengan
    mengikut kreativiti murid.

6. Murid menghasilkan
    pelbagai jenis gambar ikan
    dan mengguntingkan
    gambar dengan teliti serta 
    melekatkan gambar
ikan tersebut pada
penyedut minuman.


- Pensel warna

-Gunting

- Gam

- Gam

- Surat khabar

- Penyedut
  minuman
Penerapan nilai: Kekemasan


Langkah 3
( 5 minit )
5. Apresiasi
1. Guru memilih dua hasil
     kerja murid yang baik dan
     kurang baik.

2. Guru menjalankan
    apresiasi dan sesi soal
    jawab:

3. Murid menjawab soalan
    guru.

a) Stabail yang manakah lebih
     kemas dan cantik?
    Stabail  A.

b) Mengapa corak A lebih
     cantik?
    Stabail A tersusun dan ia

    berwarna- warni.

c) Mengapa B kurang
    menarik?
Tidak kemas dan
warnanya tidak
menarik.

- Produk yang
  dihasilkan
- Guru menegaskan
  bahawa penyusunan
  corak yang kreatif
  serta kekemasan corak
  yang dibuat adalah
  penting.


Penutup
( 5 minit )
Rumusan
1. Guru meminta beberapa
    orang murid menyebut
    langkah-langkah penghasilan
produk.

2. Murid memberitahu langkah-
    langkah penghasilan produk.

3. Guru memberitahu alat dan
    bahan yang diperlukan pada
    minggu depan.

4. Murid mendengar dan
    mencatat.

5. Guru menyampaikan hadiah
    kepada kumpulan yang 
    menang.

6. Guru meminta murid
     mengemas tempat.

7. Murid mengemas tempat.Penerapan nilai: Kebersihan